Algemene voorwaarden MijnOranjeboom

Algemene gebruiksvoorwaarden MijnOranjeboom.

 

Door gebruik te maken van MijnOranjeboom (www.mijnoranjeboom.nl en https://mijn.cafedoranjeboom.nl) en het aanmaken van een account, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 1. De online diensten worden aangeboden door Café d'Oranjeboom, gevestigd aan de Oranjestraat 1E te Velp. Hierna genoemd; Café d'Oranjeboom
 2. Het gebruik van MijnOranjeboom is vrijblijvend en vrijwillig. Echter kan Café d'Oranjeboom er wel voor kiezen om nader te bepalen diensten, waaronder maar niet uitsluitend het reserveren van een ruimte, het sparen van punten en het meedoen aan acties uitsluitend beschikbaar te stellen aan gebruikers van MijnOranjeboom.
 3. Ieder natuurlijk persoon kan zich gratis en vrijblijvend registreren voor MijnOranjeboom en daarmee deelnemen aan het programma.
 4. MijnOranjeboom wordt mede-geëxploiteerd door de eenmanszaak Jochem Pluim Consultancy, gevestigd aan de IJsselstraat 35 te Velp en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75548968. Hierna genoemd; JPC.
 5. JPC beheert de technische aspecten van MijnOranjeboom.
 6. Bij iedere hele euro die u besteedt bij Café d’Oranjeboom ontvangt u één spaarpunt die automatisch wordt bijgeschreven op uw kaart, mits deze gescand is vóór het afrekenen.
 7. Ieder gespaard punt is bij het afrekenen in te wisselen voor €0,05 (zegge: vijf eurocent) kassakorting.
 8. De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 9. De gespaarde punten kunnen niet worden omgezet naar tegoed op uw kaart.
 10. De totale waarde van verzilverde punten in één transactie kan niet meer dan 40% van de totale transactiewaarde bedragen.
 11. Deelnemer heeft de mogelijkheid via zijn of haar account bij MijnOranjeboom een saldo op te boeken via online betaalmethodes met als doel hiermee de rekening tijdens het bezoek aan Café d'Oranjeboom te voldoen.
 12. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behouden van een positief saldo op zijn of haar account.
 13. Indien een negatief saldo op zijn/haar account heeft kan Café d'Oranjeboom deelnemer verplichten alle volgende cafébezoeken direct af te rekenen.
 14. Indien deelnemer gedurende langere tijd een negatief saldo op zijn/haar account heeft behoudt Café d'Oranjeboom zich het recht voor de laatst gebruikte betaalmethode automatisch te belasten (automatische incasso).
 15. Mocht deelnemer de betaling beschreven in artikel 14 storneren danwel weigeren, zal Café d'Oranjeboom deelnemer uitsluiten van het programma en de vordering doorsturen naar een incassobureau.
 16. Café d’Oranjeboom en JPC behouden zich het recht voor een ieder, zonder opgaaf van reden, uit te sluiten van het programma, op het moment dat één van de partijen dit nodig acht. Hiervan wordt de deelnemer op de hoogte gesteld.
 17. JPC of Café d’Oranjeboom zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het programma.
 18. Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behouden JPC en Café d’Oranjeboom zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 19. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 20. Indien deelnemer er voor kiest te stoppen met deelname aan het programma, of wanneer deelnemer door Café d'Oranjeboom of JPC uit het programma wordt verwijderd, zal het recht op gespaarde spaarpunten per direct vervallen. Deze zijn niet meer uitkeerbaar.
 21. Indien deelnemer er voor kiest te stoppen met deelname aan het programma, of wanneer deelnemer door Café d'Oranjeboom of JPC uit het programma wordt verwijderd, terwijl er nog een saldo op de klantenkaart aanwezig is, zal dit saldo eerst middels een bankoverschrijving naar het door deelnemer op te geven bankrekeningnummer uitbetaald worden, alvorens deelname stopgezet kan worden. Deelnemer heeft 30 dagen de tijd om dit op te geven, waarna het saldo in zijn geheel zal komen te vervallen.
 22. Indien deelnemer Café d'Oranjeboom na zijn bezoek verlaat zonder aan de bar af te rekenen, behoudt Café d'Oranjeboom zich het recht voor deze rekening te verrekenen met het saldo van deelnemer.
  1. Indien het saldo van deelnemer niet toereikend is voor de transactie, gaat deelnemer akkoord met een eenmalige automatische SEPA-incasso van het bij Café d'Oranjeboom bekende IBAN-nummer.
 23. Café d'Oranjeboom behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Over alles wat niet in deze algemene voorwaarden wordt behandeld beslist Café d'Oranjeboom, al dan niet in samenwerking met JPC. Café d'Oranjeboom behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deelnemers aan het programma zullen hier van op de hoogte worden gesteld.